คุณสมบัติของข่าว 

ในการพิจารณาคัดเลือกเรื่องราวที่จะนำมาตีพิมพ์เป็นข่าวนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาเรื่ององค์ประกอบของข่าวแล้วยังต้องพิจารณาด้านคุณภาพของข่าวด้วย ข่าวที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

1.มีความถูกต้องครบถ้วน(Accurracy)ทุกรายละเอียดของข่าวไม่ว่าจะเป็นชื่อแหล่งข่าว ตำแหน่ง หรือความคิดเห็น จะต้องถูกรายงานอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นข้อเท็จจริง ไม่ถูกบิดเบือน

2.มีความสมดุลและเป็นธรรม (Balance and Fairness)  ผู้รายงานข่าวต้องนำเสนอข่าวทุกแง่ทุกมุมอย่างสมดุล เช่น เรื่องที่เสนอความขัดแย้ง ก็ต้องนำเสนอความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายที่โต้แย้งกันอย่างสมดุลและเป็นธรรม

3.มีความเที่ยงตรง (Objectivity)  รายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาอย่างปราศจากอคติใดๆ ไม่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวของผู้รายงานข่าวเข้าไปในข่าว

4.เข้าใจง่ายกะทัดรัดและชัดเจน (Simplicity, Concise, and Clear)  การรายงานข่าวต้องเข้าใจง่ายให้ผู้อ่านสามารถจับประเด็นได้เร็วด้วยประโยคกะทัดรัด แจ่มแจ้ง

5.ความใหม่สดทันต่อเหตุการณ์(Recentness)ข่าวที่นำเสนอต้องใหม่ สด ทันเหตุการณ์ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจึงแข่งขันกันในเรื่องความรวดเร็วของการนำเสนอข่าว ให้ถึงมือผู้อ่านเร็วที่สุด

6.ข่าวต้องมี 5W 1H ได้แก่ Who What Where When Why และ How เพื่ออธิบายว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อใดทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นและเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างไร

ขอขอบคุณข้อมูล http://courseware.payap.ac.th/
หมวดหมู่เว็บบอร์ด

sticky หัวข้อปักหมุด sticky กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ sticky กระทู้ที่ถูกตอบ

กระทู้อัพเดทล่าสุด

Cinque Terre 18 ก.ย. 2563 07:44:38 น.
Cinque Terre 18 ก.ย. 2563 07:26:11 น.
Cinque Terre 18 ก.ย. 2563 07:22:27 น.
Cinque Terre 17 ก.ย. 2563 15:09:59 น.
Cinque Terre 17 ก.ย. 2563 15:09:45 น.
Cinque Terre 17 ก.ย. 2563 15:09:31 น.
Cinque Terre 17 ก.ย. 2563 15:09:14 น.
Cinque Terre 17 ก.ย. 2563 15:08:50 น.
Cinque Terre 17 ก.ย. 2563 10:13:47 น.
Cinque Terre 17 ก.ย. 2563 09:54:13 น.
Cinque Terre 17 ก.ย. 2563 09:50:27 น.
Cinque Terre 17 ก.ย. 2563 08:35:53 น.
Cinque Terre 17 ก.ย. 2563 07:49:08 น.
Cinque Terre 17 ก.ย. 2563 07:49:03 น.
Cinque Terre 17 ก.ย. 2563 07:48:58 น.
Cinque Terre 17 ก.ย. 2563 07:48:53 น.
Cinque Terre 17 ก.ย. 2563 07:48:49 น.
Cinque Terre 17 ก.ย. 2563 07:41:52 น.
โดย : คิดตี้ 17 ก.ย. 2563 07:37:05 น.
Cinque Terre 16 ก.ย. 2563 10:38:22 น.
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 43 ถัดไป »

ข่าวเด่นวันนี้

facebook
https://www.facebook.com/arjarnprakay/